top of page
Ara

Covid-19

Bugün, yarın ya da bir sonraki gün malpraktisle ilgili yazmayacağım. Şu anda aktif olarak mesleğimi yapmasam da hekim kimliğim çok ön...

Lexis Nedir?

Demokrasinin beşiği olan eski yunan şehir devletlerindeki kanunlar, M.Ö. 7. yüzyılda Draco isimli bir hatip bunları yazıya geçirinceye...

Yoğun Bakımda “Weaning” Ne Zaman Başlar?

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi olarak çalıştığım uzun yıllar boyunca yoğun bakım vizitlerinde asistanlarıma sıkça sorduğum...

Uzmanlık Alanları ve Malpraktis Riski

Tıbbi uygulama hatası iddiası ile karşılaşıp Lexis’den bireysel savunma danışmanlığı talep eden hekimlerin uzmanlık alanlarına göre...

Günah Keçisi Avı: Malpraktis İddiası

Dr. Zbigniew Religa’nın 23 saatlik bir kalp tranplantasyonu operasyonun ardından hastasının durumunu monitörde izlerken çekilen bu...

İcap, Hekim ve Organizasyon Sorumluluğu

İcap Nöbeti: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 11.08.2011 tarih ve B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/34316 sayılı duyurusu:...

İspat Külfeti Hekim ve Hastanenindir!

Aşağıdaki 13. Hukuk Dairesi’nin Mart 2017 tarihli kararı pek çok önemli noktaları barındırmaktadır. Aydınlatılmış onam, komplikasyon ...

Blog: Blog2
bottom of page