top of page

HİZMETLERİMİZ

Lexis, tıbbi malpraktis iddialarında hekim, sağlık kuruluşu, sigorta şirketi ve hukuk bürolarına danışmanlık ve süreç yönetimi desteği sunar.

dava mahkeme ihbar malpraktis

Savunma Danışmanlığı

Savunmada başarıya giden yol hukuksal sürecin doğru analizi ve yönetimi ile sağlanır.
Lexis, tıbbi uygulama hatası iddiası ile karşılaşan hekim ve sağlık çalışanlarını hukuksal süreç hakkında doğru  bilgilendirir. Olgu analizi ve güncel yargı içtihatları doğrultusunda savunmaya katkı sağlar.

malpraktis hekim dava

Kurumsal Risk Yönetimi

Sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşlarına kurumsal çözümler sunar.

Sigorta şirketlerine; Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası hasarlarında "risk yönetim" hizmeti verir.

Tıbbi uzman görüşü eşliğinde kusur, risk tespiti ve rücu değerlendirmesi içeren medikolegal raporlama hizmeti sunar.  Hasar dosyalarının yönetimi kapsamında muallak belirlenmesi , takibi ve hasar dosyalarının kapatılması  işlemlerini yürütür.​​

Sağlık kurumlarına;  hizmet kalitesinin arttırılması, malpraktis iddialarını azaltılması, kurumsal risklerin analizi ve kontrolüne yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.

hukukçu danışmanlık lexis

Hukukçulara Danışmanlık

Tıbbi uygulama sonrasında oluşan her zarar her malpraktis değildir. Malpraktis davası açmadan önce vaka iyi analiz edilmelidir. Hatalı açılan davalar, yüksek yargı maliyetine neden olur, müvekkil ile vekil arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiler. Komplikasyon , malpraktis ayrımı konusundan yeterli ön araştırma yapılmadan açılan ve yıllarca süren davalar hasta ile hekim ilişkisini de yıpratır. Lexis, malpraktis iddiası öncesinde, hasta ve hukukçuların hatalı hukuksal yönlenmelerden kaçınabilecekleri medikolegal danışmanlık hizmeti verilir.

sağlık hukuku malpraktis

Önleyici Sağlık Hukuku Eğitimi

Lexis, sağlık kuruluşlarının hukuki risklerinin azaltılmasına yönelik eğitim hizmetleri sunar.

Yönetici, hekim ve yardımcı sağlık profesyoneline malpraktis iddialarının azaltılmasına yönelik temel sağlık hukuku eğitimleri verir.

Eğitimlerde, mevzuat değişiklikleri,  emsal güncel yargı kararları ve vaka tartışmaları ile interaktif katılım amaçlanır. 

bottom of page