skip to Main Content

Lexis tıbbi uygulamalardan kaynaklanan hukuksal sorunlara çözümler önerir.

Malpraktis iddialarında hekim, sağlık kuruluşu, sigorta şirketi ve hukuk bürolarına yönelik çözüm paketleri sunar.

Hizmetlerimiz

Savunma Danışmanlığı

Kurumsal Risk Yönetimi

Profilaktik Eğitim ve Risk Analizi

Referanslarımız

Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerinde Medikolegal Raporlama Hizmeti

Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerinde Medikolegal Raporlama Hizmeti

Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerinde Medikolegal Raporlama Hizmeti

Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerinde Medikolegal Raporlama Hizmeti

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçelerinde – Uzman Görüşü Raporlama Hizmeti

COVID 19

Bugün, yarın ya da bir sonraki gün malpraktisle ilgili yazmayacağım. Şu anda aktif olarak mesleğimi…

Read more
Back To Top
Ara