top of page
Ara

Tıbbi Hata Şüphesinde Yapılması Gerekenler

Güncelleme tarihi: 15 Haz 2023

Medikal Malpraktis, halk arasındaki adıyla tıbbi hata veya doktor hatası, hastalar için üzücü sonuçlara yol açan bir hukuki durumdur. Bir doktor, sağlık profesyoneli veya bir hastane, klinik, ihmal sonucu bir hastaya zarar verdiğinde bu tıbbi hata olarak kabul edilir. Bu ihmal; tanı, tedavi, ameliyat sonrası bakım veya sağlık hizmetinin yönetiliş biçimindeki hatalar sonucu olabilir ve sonuçta hastaya uygulanan tedavi olması gerekli minimum tıbbi standartların altına düşmüş bulunabilir.

Ancak unutulmamalı ki hastalar veya yakınları “istenmeyen sonucu” veya komplikasyonu Malpraktis olarak kabul etme eğilimindedirler. Ancak gerek istenmeyen sonuç, gerekse komplikasyon hukuka göre “tıbbi hata” değildir. Yasalarımız hastada oluşan bir istenmeyen sonucun Medikal Malpraktis sayılabilmesi için çağdaş tıbbi standartların altında bir hizmet sunulmasına yol açan ihmalin bulunmasını gerekli görmektedir.


Lexis Medikolegal olarak on yıl içerisinde

sık rastladığımız tıbbi hata uygulamaları; hastayı bilgilendirme ve rızasını alma (aydınlatılmış onam), gereksiz ameliyat, laboratuvar sonuçlarını görmezden gelme/yanlış okuma, cerrahi operasyon uygulama hataları, yanlış ilaçlar/ dozlar ve laboratuvar tetkiki istememe gibi çeşitli ihmaller ile ortaya çıkmıştır.

Tıbbi hata iddialarında haklarınızın korunmasını sağlamak için doğru adımları atmak çok önemlidir. Eğer kendinizin veya bir yakınınızın medikal malpraktis (tıbbi hata, doktor hatası) mağduru olduğundan şüpheleniyorsanız atmanız yereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.


1. Belgeleyin: Malpraktis iddiası ile ilgili tıbbi tedavinizle ilgili yaşadıklarınızı bir sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyin, varsa yakınlarınıza da danışarak bu özetin gerekli tüm detayları içerdiğinden emin olun. Bu özette hastalık belirtileri, geçirdiğiniz tedavileri/ameliyatları, devamındaki gelişmeleri tarihleri ile sıralayın. Reçete, tetkik ve tüm ilgili tıbbi belgeleri, mümkünse hastanedeki tıbbi kayıtlarınız da dahil olarak bir klasörde toplayın.


2. İkinci Görüş alın: Uzman olmayan birinin bir tıbbi uygulamanın standartların altında kaldığını tesbiti mümkün değildir. Tedaviniz ve sonuçları hakkında başka bir uzman ile görüşerek aldığınız tıbbi hizmetin çağdaş tıp standartlarının gerisinde olup olmadığını teyit ettirin. Biz, Lexis Medikolegal Danışmanlık olarak bu hizmeti sağlamaktayız. Tıbbi hata ile ilgili olarak hasta veya yakınlarının bize elektronik ortamda ilettikleri dosyalarını değerlendirerek dava açıldığı taktirdeki kazanma şanslarını örnek vakalar sunarak raporluyoruz. Böylece mahkemeye gitmeden, avukat bulmadan doğru yolun seçilmesine katkıda bulunuyoruz.3. Avukatınızı seçin: Medikal Malpraktis davalarında uzmanlaşmış bir avukatla iletişime geçin. Avukatınız haklarınızı ve dava sürecini daha iyi anlamanızda size yardımcı olacaktır. Avukatınızın talep edeceği, kanıt toplama, iddia dosyanız için belge toplama ve dava sürecinin yönetilmesi gibi safhalarda Lexis Medikolegal, Avukatınız ve sizin yüksek yargıda görülmüş örnek dava toplamanıza katkıda bulunacaktır.

5. Arabuluculuk: Birçok medikal malpraktis tazminat davası mahkemeye gitmeden önce çözülür. Bunun için iki tarafın da bu çözümü tercih etmesi yeterlidir. Avukatınız, davalının Avukatı ile onayladığınız bir tazminat tutarı elde etmek için müzakerelerde bulunur. Sizin onayınız olursa bu aşamada bir tazminat ile dosya kapatılabilir. Lexis Medicolegal olarak bu aşamada talep edilecek tazminat tutarını belirlemeye geçmiş örnek dava sonuçları ile katkıda bulunuyoruz.


6. Dava: Eğer arabuluculuk aşamasında uzlaşma sağlanamazsa, dava mahkemeye gider ve her iki tarafın avukatları da delilleri içeren dosyalarını hakime sunarlar.


Kısaca özetlersek; medikal malpraktis iddiaları mahkemede ispat edilmesi zor bir süreçtir. Doğru bir dava stratejisi seçilmesi, iddia dosyasının belge ve örnek davalarla desteklenmesi mahkemeyi kazanma olasılığını ciddi oranda artırır.


Önemli not: Medikal Malpraktis iddiasında bulunmadan önce mutlaka bir Avukat ile görüşünüz.

üz.


Comments


bottom of page