top of page
Ara

Tıbbi Malpraktis iddialarına yol açan başlıca sebepler nelerdir?Lexis Medikolegal danışmanlık olarak bu güne kadar danışmanlık verdiğimiz binlerce tıbbi malpraktıs (tıbbi kötü uygulama) dosyasındaki verilerden özetlediğimiz yasal anlaşmazlıklara yol açan başlıca sebepler şunlardır:


1. İletişim Eksiklikleri: Anlaşmazlıklar sıklıkla olumsuz tedavi sonuçlarından değil, hasta ve doktor/tıbbi personel arasındaki zayıf iletişimden kaynaklanır.


2. Hastaların İhmalkar Tutumu: Bazı anlaşmazlıklar, hastaların içinde bulundukları zorlu durumun da etkisiyle tıbbi tavsiyelere karşı ihmalkar tutumu ve çatışma eğilimlerinden doğmaktadır.


3. Doktor ve Sağlık personelinin Hukuki Bilgi Eksikliği: Sağlık çalışanları arasında yeterli hukuki eğitim eksikliği, hukuki bilinç ve risk farkındalığı eksikliğine yol açar


4. Toplumu ve Hastane Yönetimini Etkileyen Faktörler: Uzun bir süredir ülkemiz basınına da yansıyan, hasta-hekimi taraf haline getiren toplumsal etkiler, bunlardan kaynaklı hastane yönetimi sorunları ve tedaviyle ilgili faktörlerle ilgilidir.


5. Anlaşmazlıkların Yetersiz Önlenmesi ve Çözülmesi: Hemşireler ve hastalar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek ve çözmek için uygun mekanizmaların eksikliği, çatışmaların tırmanmasına yol açabilir.


6. Teknik Kusurlar ve Yönetim Sorunları: Tıbbi hatalar sıklıkla tıbbi tekniklerdeki ve yönetimdeki kusurlardan kaynaklanır.

7. Medikal Bakımın Yüksek Riskli Doğası: Tıbbi hizmetlerde bakımın acil durumlara odaklı olması, anlaşmazlık riskini arttırır.


8. Genel Sağlık ve Ruh halinde Bozulma: Tıbbi tedavi sürmekte iken hastaların sağlık durumlarının kötüleşmesi, anlaşmazlıklara katkıda bulunur.


9. Hasta Tüketici Aşırılığı: Hastalar arasında artan beklentiler ve talepler, sıklıkla tıbbi bakımdan gerçekçi olmayan beklentilere yol açar.


10. Defansif Tıp Uygulamaları: Sağlık hizmet sağlayıcıları arasında davalardan kaçınmak için defansif tıp uygulamalarına yönelme eğilimi artmaktadır, bu da gereksiz işlemlere ve hasta memnuniyetsizliğine yol açmaktadır.


Lexis Medikolegal Danışmanlık olarak tıbbi Malpraktis iddialarına yol açan sebepleri azaltmak için verdiğimiz kurumsal eğitim ve koruyucu hukuk uygulamalarımızı tanıtabilmemiz için lütfen iletişime geçiniz.

コメント


bottom of page