top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıDr. Erdal Hanyaloğlu

İcap, Hekim ve Organizasyon Sorumluluğu

İcap Nöbeti: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 11.08.2011 tarih ve B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/34316 sayılı duyurusu: Tebliğ hükümleri ve söz konusu karar gereğince; branşında tek olan uzman tabiplerin acil ihtiyaç halinde sağlık tesisine davet edilebilecekleri ve bu davete icabet etmeleri gerekmektedir.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 15. maddesinde ise; “Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Post: Blog2_Post
bottom of page