top of page
Ara

Hekim Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasında Bir Aylık Dönemde Sorumluluğun İncelenmesi

Hekim mesleki sorumluluk sigortalarının 2017 dönemi yenilemelerinde sorunlar yaşanmaktadır. İzmir Tabip Odası 3 Ağustos 2017 tarihli basın açıklaması ile paylaşmış, İstanbul Tabip Odası’nın 9 Ağustos günü konuyla ilgili yapacağı toplantının duyurusu da açıklanmıştır. İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada; eğer sorun devam eder ise “sigortasız kalınan bir aylık dönem sonrasında” hekimlerin koruması olmamasından ötürü mağduriyet yaşayacaklarına dair haklı kaygılar da dile getirilmiştir.

Bu kaygı haklı ancak eksiktir. Zira sigorta poliçesi olmadığı dönemde alınan tebligatlarda -bir ay içerisinde dahi olsa- doktorun sigorta koruması olmayacaktır. Konu hakkında hukuksal değerlendirmemiz aşağıdadır.

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1 maddesinde” yer alan cümle ”…..bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.” şeklindedir. Bu cümleden de açıkça anlaşılacağı üzere, sigortasız kalınan bir aylık süre içinde yapılan tıbbi müdahaleler teminat kapsamı içindedir. Ancak yine aynı maddede sigorta teminatının kapsamı düzenlenirken “sigorta sözleşmesi süresi içinde” hekime yapılan tazminat talebinin poliçe kapsamı içinde olduğu belirtilmiştir. A.1 maddesindeki ilgili cümle aynen; “……poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.” şeklindedir. Bu durumda hiç kuşku yok ki; tazminat talebinin “sigorta sözleşmesi süresi içinde gelmiş” olması halinde koruma sağlanır. Eğer talep geldiğinde sigorta sözleşmesi yok ise korumadan da bahsedilemez.

Nitekim bu durumu destekleyen bir diğer düzenleme de Poliçe Genel Şartları“B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi” maddesidir. İlgili madde “Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği ya da zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya başvurduğu anda riziko gerçekleşmiş sayılır” şeklindedir.

Dolayısıyla İzmir Tabip Odası’nın basın açıklamasında da yer aldığı gibi; bir aya kadar sigortasız kalınan dönemde gerçekleşen tıbbi uygulamalar poliçe teminatı kapsamındadır. Ancak sigortasız kalınan bu dönemde hekime tazminat talebi tebliğ edilir ise koruma olamayacaktır. Kısacası tazminat talebi iletildiğinde doktorun poliçesi yoksa bir aylık korumadan bahsedilemez.

Comentarios


bottom of page