top of page
Ara

Giyim Tercihlerimiz Hasta – Hekim İlişkilerimizi Etkiliyor mu?

“Beyaz önlük” tıbbın bir simgesi olarak, profesyonelliği ve temizliği çağrıştıran geleneksel giysimiz olarak kabul edilmekte. Öyle ki son yıllarda Beyaz önlük giyme töreni özel üniversitelerin tıp fakültelerinden başlayan bir akım olarak, devlet okullarında da fakültenin birinci yılı içerisinde sıkça uygulanır hale geldi.

Hekimler olarak çalıştığımız birimlerde farklı kıyafetlerle hastaların karşısına çıkmaktayız. Sivil giyim, beyaz önlük, ameliyathane “yeşilleri” (gündüz pijamaları denebilecek kadar rahat), yoğun bakım “mavileri”, acil hekimlikte lacivert, mor vb. farklı renklerde kodlanmış giysilerimiz mevcut.

Peki giyim tercihlerimiz hastalar tarafından nasıl algılanıyor?

British Medical Journal (BMJ)’de yayımlanan bir makalede; 4062 hastanın katıldığı anket çalışmasında hekimlerin giyimlerine dair hastaların algıları, beklentileri ve tercihleri araştırılmış (1). Çalışmanın sonuçlarına göre, hekimin giyim tercihinin hastaların %53’ünde önemli bulunduğu ve verilen hizmet karşısında hasta memnuniyetini etkilediği görülmüş. Bütün giysiler içinde, hekimlerin formal giyimlerinin üzerinde beyaz önlük tercihleri anlamlı olarak yüksek bulunmuş: Hastalarda bu giyim tarzındaki hekimlerin daha bilgili, güvenilir, özenli ve ulaşılabilir oldukları, hastaları daha rahat hissettirdikleri kanaati ifade edilmiş. Hastaların ikinci tercihleri ise cerrahi ve acil branş hekimleri için “yeşiller” in üstünde beyaz önlükten yana olmuş.

Günümüzde sağlıkta ön plana çıkan; hasta merkezli ve hasta memnuniyeti odaklı hizmet sunumunda, hekim-hasta ilişkisinde kılık kıyafetimizin potansiyel önemi tahminlerimizin de üzerinde.

Meslektaşlarım arasında tartışmaya neden olan bir diğer görüş ise, hastanede hiç beyaz önlük giyilmeksizin sivil kıyafetlerin tercih edilmesinin hastaları ile eşit oldukları; böylece daha rahat iletişim kurdukları kanaati . Bunun sakıncalı bir tarafı ise özellikle enfeksiyonun söz konusu olduğu malpraktis iddialarında, “…doktorun üzerinde bir önlük bile yoktu” ifadesinin özensizlik, ihmali davranış içerek şekilde dava dilekçelerine dahi girebilmesi.

Uçak seyahatinizde kaptan pilotun üzerinde bir şort, t-shirt ve ayağında sandaletleri ile geldiğini düşünebiliyor musunuz? Ben şahsen düşünemiyorum. Beyaz önlüğümü, fakülte yıllarımdan itibaren, adeta hekimliğimi giyiniyormuş gibi gururla üzerimde taşıdım öyle ki, emekli olduktan sonra da vermeye kıyamayıp, bir-iki tanesini hala saklıyorum.

Malpraktis iddialarından uzak; iyi çalışmalar dilerim.

Dr. Serhan Çolakoğlu

  1. Petrilli CM, et al. BMJ Open 2018;8:e021239.

Comments


bottom of page