top of page
Ara

Asistan Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Üzerine

Güncelleme tarihi: 17 Eyl 2022

Zorlu bir sınav sürecinden sonra asistanlık eğitimine başladınız. Branşınız her ne olursa olsun yapmış olduğunuz tıbbi eylemler nedeniyle hatalı tıbbi uygulama-malpraktis iddiası ile karşılaşabilirsiniz.

Öncelikle vurgulanması gereken nokta; mesleğinizi uygularken en az bir pratisyen hekimin genel yetki ve sorumluluklarına sahip olmanızdır. Yıllar içerisinde ise sorumluluk alanınız genişler.

Asistan hekimler, yetki ve sorumluluk ötesi çalıştırıldıklarında oluşabilecek zararlardan öncelikle sağlık hizmetini düzenleme ve denetleme yükümlülüğü olan idare sorumludur.

Eğitim aldığı konuda tek başına müdahale yapabilecek asistan, eğiticinin denetim ve gözetim sorumluluğu altında müdahale konusunda yetkilendirilebilir. Denetim ve gözetim yokluğunda uzmanlık gerektiren müdahaleler yapılmaması gerekir.

Yapmış olduğunuz tıbbi uygulamalar nedeniyle hakkınızda; ceza ve tazminat davaları, kurum içi soruşturma ve mesleki soruşturma açılması mümkündür.

Örnek bir dava ile açıklayacak olursak; yargılama dosyasında “…sanık A.’nın hastaya ait dosyayı incelemeden sol gözde retinoblastom olduğu halde, yanlışlıkla sağ gözünü ameliyat suretiyle aldığı, daha sonra yanlış gözün alındığı anlaşılınca da diğer hasta gözün alındığı ve bu suretle mağdurun tamamen kör olduğu ileri sürülmüş olup…” ifadesi mevcuttur. Bu davada hem uzman hem de asistan hekim suçlu bulunmuştur.

Uzman hekim, henüz asistanlık aşamasında olan diğer hekime ameliyat yapma görevi vermiştir. İhtisasını tamamlamamış olmasından dolayı asistanın yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı sorgulanabilir. Ayrıca uzman hekimin, denetim ve gözetim sorumluluğunu da yerine getirmediği ortadadır. Bu açıdan, idarenin organizasyon sorumluluğu da mevcuttur.

Asistan açısından bakıldığında; pratisyen hekim bilgi ve yetkileriyle, hastanın taraf cerrahisini sorgulamadan ameliyata alması hastada ciddi bir zarara neden olmuştur ki, taraf sorgulaması uzmanlık bilgisi gerektirmemektedir. Dikkat ve özen eksikliğinin yanı sıra, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren bir ameliyat söz konusu olduğundan; burada bir üstlenme kusurundan da söz edilebilir.

Yetki ve sorumluluklarınızın bilincinde olarak hastalarınıza gereken özen ve dikkatle yaklaştığınız ölçüde malpraktis iddialarından uzak kalmanızı temenni ederim.

Dr. Serhan Çolakoğlu

Comentários


bottom of page