skip to Main Content

Lexis; Tıbbi malpraktis iddialarında hekim, sağlık kuruluşu, sigorta şirketi ve hukuk bürolarına danışmanlık ve süreç yönetimi desteği sunar.

Savunma Danışmanlığı

 • Tıbbi uygulama hatası iddiasında olgu analizi ve izlenecek yolun saptanması,
 • Savunma stratejisi,
 • Vaka analizi,
 • Tıbbi kayıtların incelenmesi,
 • Literatürün taranması,
 • Emsal bilirkişi raporu,
 • Yargı kararları,
 • İçtihat analizi,
 • Uzman görüşü,
 • Sulh kararı,
 • Süreç yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşlarına kurumsal çözümler sunar.

Sigorta şirketlerine; Mesleki Sorumluluk ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasından kaynaklanan taleplerde,

 • Teminat incelemesi,
 • Tıbbi görüş,
 • Kusur tespiti ve paylaşımı,
 • Risk analizi,
 • Muallak belirlenmesi,
 • Rücu değerlendirmesi,
 • Medikolegal raporlama,
 • Sulh süreci yönetimi

Sağlık kurumlarına;

 • Kurumsal risk analizi,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması,
 • Malpraktisi önleyici çözüm stratejileri

Profilaktik Sağlık Hukuku Eğitimi

 • Sağlık yöneticileri, hekim ve yardımcı sağlık profesyoneline malpraktis profilaksisi eğitimleri,
 • Sağlık kuruluşlarının hukuki risklerinin azaltılmasına yönelik kurumsal bilinçlendirme sağlık hukuku eğitimleri
Back To Top
Ara