skip to Main Content

COVID 19

Bugün, yarın ya da bir sonraki gün malpraktisle ilgili yazmayacağım. Şu anda aktif olarak mesleğimi yapmasam da hekim kimliğim çok ön planda ve bir süreliğine meslek hatalarını gündemimden çıkarttım. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Genellikle evdeyim. En yoğun meşguliyetim bolca COVID…

Devamını Oku

Tıbbi Uygulamalarda Komplikasyon ve Malpraktis Ayrımı Üzerine

Biz hekimler hastalarımızda istenmeyen bir durum ortaya çıktığında genellikle bir komplikasyondan bahsederiz. Dünya Tabipleri Birliği’ne (1992-Genel Kurulu) göre Malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmıştır. Malpraktis olabilmesi için hekimin…

Devamını Oku

Arabuluculuk Nedir? Hekim-Malpraktis-Arabuluculuk İlişkisi Üzerine….

Bugünkü yazımda, son zamanlarda gündemde olan “arabuluculuk” kavramı ve biz hekimlerin bu konudaki sorularını aydınlatması amacıyla Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu’ndan Arabulucu Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu ile paylaştığımız söyleşiden önemli noktaları aktarıyorum. Arabuluculuk nedir? Tarafların uyuşmazlıklarını dava yolu ile çözmek yerine bizzat kendilerinin…

Devamını Oku

Lexis nedir?

Demokrasinin beşiği olan eski yunan şehir devletlerindeki kanunlar M.Ö. 7. yüzyılda Draco isimli bir hatip bunları yazıya geçirinceye kadar sözlü olarak hüküm sürmekteydi. Kimi ahşap, kimi kil tabletlere yazılmış olan bu Draconian kanunlar sertlikleri ile dikkat çeksede vatandaşlar tarafından büyük…

Devamını Oku

Defansif Tıp, Hekimleri Malpraktis İddialarından Korur mu?

Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, “defansif tıp” (DT) kavramı tıbbi, hukuki ve etik yönleriyle sıkça konuşulur hale geldi. Suçlayıcı kültürün bir ürünü olarak ortaya çıkan DT’nin ana sebebi, hekimlerin kendilerini malpraktis davalarından koruma refleksi. Çekinik tıp, savunma tıbbı olarak da…

Devamını Oku

Hasta Kayıtları ve Malpraktis Davalarında Önemi

Hasta kayıtları dediğimizde neler anlıyoruz ve hukuki önemi nedir? Hastalarımızla ilişki ilk karşılaşmamızda başlıyor. Poliklinik, anamnez, fizik muayene, istenilen tetkik ve konsültasyonlar, bunların sonuçları ile birlikte değerlendirme aşaması. Ardından tıbbi ya da cerrahi tedavi seçenekleri ile öngörülen tedavinin planlanması geliyor.…

Devamını Oku

Giyim Tercihlerimiz Hasta – Hekim İlişkilerimizi Etkiliyor mu?

“Beyaz önlük” tıbbın bir simgesi olarak, profesyonelliği ve temizliği çağrıştıran geleneksel giysimiz olarak kabul edilmekte. Öyle ki son yıllarda Beyaz önlük giyme töreni özel üniversitelerin tıp fakültelerinden başlayan bir akım olarak, devlet okullarında da fakültenin birinci yılı içerisinde sıkça uygulanır…

Devamını Oku

Medikal Malpraktis Stres Sendromu (MMSS) nedir?

Son yıllarda yayımlanan makalelerde bir hekimin meslek yaşantısı boyunca en az bir kez malpraktis iddiası nedeniyle dava edildiği bildirilmektedir. Sıklıkla atıf yapılan, Harvard araştırmacılarının sonuçlarına göre; 65 yaşına kadar olan hekimlerin aile hekimliği gibi düşük riskli branşlarda çalışanlarında %75, cerrahi…

Devamını Oku

Yoğun Bakımda “weaning” Ne Zaman Başlar?

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi olarak çalıştığım uzun yıllar boyunca yoğun bakım vizitlerinde asistanlarıma sıkça sorduğum sorulardan biriydi, Yoğun bakımda “weaning” süreci (ventilatörden ayırma süreci) ne zaman başlar? Bu sorunun cevabı ise son derece basit ancak derin bir felsefi yönü…

Devamını Oku
Back To Top
Ara