skip to Main Content
İcap, Hekim Ve Organizasyon Sorumluluğu

İcap, Hekim ve Organizasyon Sorumluluğu

İcap Nöbeti: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 11.08.2011 tarih ve B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/34316  sayılı duyurusu: Tebliğ hükümleri ve söz konusu karar gereğince; branşında tek olan uzman tabiplerin acil ihtiyaç halinde sağlık tesisine davet edilebilecekleri ve bu davete icabet etmeleri gerekmektedir.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 15. maddesinde ise; “Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir.

Back To Top
×Close search
Ara