skip to Main Content

İcap, Hekim ve Organizasyon Sorumluluğu

  • Eylül 5, 2014

İcap Nöbeti: Sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 11.08.2011 tarih ve B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/34316  sayılı duyurusu: Tebliğ hükümleri ve söz konusu karar gereğince; branşında tek olan uzman tabiplerin acil ihtiyaç halinde sağlık tesisine davet edilebilecekleri ve bu davete icabet etmeleri gerekmektedir. Acil…

Devamını Oku

Külfet Hekim ve Hastanenindir!

  • Eylül 5, 2014

Aşağıdaki 13. Hukuk Dairesi'nin Mart 2017 tarihli kararı pek çok önemli noktaları barındırmaktadır.  Aydınlatılmış onam, komplikasyon  “…Davacı, davalı hastanede yapılan anjio işlemi nedeniyle ayağında cansızlık olduğunu ileri sürerek, davalının kusuru nedeni ile maddi ve manevi zararının tahsili istemi ile eldeki…

Devamını Oku
Back To Top
×Close search
Ara