skip to Main Content

Arabuluculuk Nedir? Hekim-Malpraktis-Arabuluculuk İlişkisi Üzerine….

  • Nisan 24, 2019

Bugünkü yazımda, son zamanlarda gündemde olan “arabuluculuk” kavramı ve biz hekimlerin bu konudaki sorularını aydınlatması amacıyla Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu’ndan Arabulucu Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu ile paylaştığımız söyleşiden önemli noktaları aktarıyorum. Arabuluculuk nedir? Tarafların uyuşmazlıklarını dava yolu ile çözmek yerine bizzat kendilerinin…

Devamını Oku

Lexis nedir?

  • Mart 29, 2019

Demokrasinin beşiği olan eski yunan şehir devletlerindeki kanunlar M.Ö. 7. yüzyılda Draco isimli bir hatip bunları yazıya geçirinceye kadar sözlü olarak hüküm sürmekteydi. Kimi ahşap, kimi kil tabletlere yazılmış olan bu Draconian kanunlar sertlikleri ile dikkat çeksede vatandaşlar tarafından büyük…

Devamını Oku

Defansif Tıp, Hekimleri Malpraktis İddialarından Korur mu?

  • Şubat 26, 2019

Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, “defansif tıp” (DT) kavramı tıbbi, hukuki ve etik yönleriyle sıkça konuşulur hale geldi. Suçlayıcı kültürün bir ürünü olarak ortaya çıkan DT’nin ana sebebi, hekimlerin kendilerini malpraktis davalarından koruma refleksi. Çekinik tıp, savunma tıbbı olarak da…

Devamını Oku

Hasta Kayıtları ve Malpraktis Davalarında Önemi

  • Aralık 20, 2018

Hasta kayıtları dediğimizde neler anlıyoruz ve hukuki önemi nedir? Hastalarımızla ilişki ilk karşılaşmamızda başlıyor. Poliklinik, anamnez, fizik muayene, istenilen tetkik ve konsültasyonlar, bunların sonuçları ile birlikte değerlendirme aşaması. Ardından tıbbi ya da cerrahi tedavi seçenekleri ile öngörülen tedavinin planlanması geliyor.…

Devamını Oku

Giyim Tercihlerimiz Hasta – Hekim İlişkilerimizi Etkiliyor mu?

  • Ekim 29, 2018

“Beyaz önlük” tıbbın bir simgesi olarak, profesyonelliği ve temizliği çağrıştıran geleneksel giysimiz olarak kabul edilmekte. Öyle ki son yıllarda Beyaz önlük giyme töreni özel üniversitelerin tıp fakültelerinden başlayan bir akım olarak, devlet okullarında da fakültenin birinci yılı içerisinde sıkça uygulanır…

Devamını Oku

Medikal Malpraktis Stres Sendromu (MMSS) nedir?

  • Ekim 5, 2018

Son yıllarda yayımlanan makalelerde bir hekimin meslek yaşantısı boyunca en az bir kez malpraktis iddiası nedeniyle dava edildiği bildirilmektedir. Sıklıkla atıf yapılan, Harvard araştırmacılarının sonuçlarına göre; 65 yaşına kadar olan hekimlerin aile hekimliği gibi düşük riskli branşlarda çalışanlarında %75, cerrahi…

Devamını Oku

Yoğun Bakımda “weaning” Ne Zaman Başlar?

  • Eylül 26, 2018

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi olarak çalıştığım uzun yıllar boyunca yoğun bakım vizitlerinde asistanlarıma sıkça sorduğum sorulardan biriydi, Yoğun bakımda “weaning” süreci (ventilatörden ayırma süreci) ne zaman başlar? Bu sorunun cevabı ise son derece basit ancak derin bir felsefi yönü…

Devamını Oku

Asistan Hekimlerin Tıbbi Uygulamalarındaki Hukuki Sorumlulukları Üzerine

  • Eylül 21, 2018

Zorlu bir sınav sürecinden sonra asistanlık eğitimine başladınız. Branşınız her ne olursa olsun yapmış olduğunuz tıbbi eylemler nedeniyle hatalı tıbbi uygulama-malpraktis iddiası ile karşılaşabilirsiniz. Öncelikle vurgulanması gereken nokta; mesleğinizi uygularken en az bir pratisyen hekimin genel yetki ve sorumluluklarına sahip…

Devamını Oku
Back To Top
×Close search
Ara